Giới thiệu Lãnh đạo BHXH tỉnh Lào Cai

25/05/2019 04:09 PM


1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hải
          Chức vụ: Giám đốc
          Phân công nhiệm vụ:
          - Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
          - Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch tài chính; Thanh tra, Kiểm tra
          - Phụ trách BHXH thành phố Lào Cai, BHXH các huyện: Bảo Yên, Văn Bàn.
          - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật BHXH tỉnh, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, Trưởng ban thực hiện Quy chế dân chủ; phụ trách công báo bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ, công tác đối ngoại.
- Là người phát ngôn và cung cấp các thông tin của BHXH tỉnh Lào Cai;

          2/ Ông Đường Minh Tấn.
          Chức vụ: Phó Giám đốc.
          Phân công nhiệm vụ:
          - Thường trực quản lý, điều hành đơn vị khi Giám đốc vắng mặt.
          - Phụ trách các phòng: Quản lý Thu; Cấp sổ, thẻ; Khai thác và thu nợ.
          - Phụ trách Bảo hiểm xã hội các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng.
          - Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Phụ trách Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh Lào Cai (bhxhlaocai.gov.vn).
          - Được ủy quyền ký một số tài khoản thu, chi khi Giám đốc phân công.

          3/ Ông Trần Hồng Sơn
          Chức vụ: Phó Giám đốc.
          Phân công nhiệm vụ:
          - Phụ trách các phòng: Giám định BHYT, Công nghệ thông tin.
          - Phụ trách Bảo hiểm xã hội các huyện: Sa Pa, Mường Khương.
- Được ủy quyền trực tiếp ký kết các Hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý;
          - Được ủy quyền ký một số tài khoản thu, chi khi Giám đốc phân công.
          - Giúp Giám đốc điều hành đơn vị khi được Giám đốc ủy quyền

          4/ Ông Nguyễn Tuấn Anh
           Chức vụ: Phó Giám đốc
          Phân công nhiệm vụ:
          - Phụ trách các phòng: Văn phòng, Chế độ BHXH, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
          - Phụ trách BHXH các huyện: Bắc Hà, Si Ma Cai
- Được ủy quyền ký một số tài khoản thu, chi khi Giám đốc phân công.
- Giúp Giám đốc điều hành đơn vị khi được Giám đốc ủy quyền.