• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
19/02/2016
Lĩnh vực:
BH Thất Nghiệp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

“Tôi là giáo viên huyện Văn Bàn đã xin thôi việc từ ngày 15/10/2015, tôi đã làm hồ sơ đăng ký thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bắt đầu từ ngày 25/12/2015, theo QĐ số 1499 ngày 23/12/2015, tôi đã nộp quyết định về BHXH huyện Văn Bàn từ ngày 05/01/2016 (vì tôi nhận QĐ ngày 04/01/2016) song đến nay đã gần hết tháng 01/2016 và tôi đã hỏi cơ quan BHXH huyện Văn Bàn tất cả 02 lần thì họ đều trả lời là "đang giải quyết" trong khi đó thì tôi được biết theo quy định tại Nghị định 15/2015 có hiệu lực từ ngày 01/05/2015 thì sau 05 ngày kể từ khi nhận QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cơ quan BHXH phải trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên cho người lao động. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi đã nhận QĐ và nộp QĐ được 20 ngày rồi mà vẫn không được nhận trợ cấp tháng đầu tiên? tôi có nên đăng ký tiếp hay là chờ khi nào được hưởng tháng thứ 1 thì mới đăng ký tiếp”

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
19/02/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Nguyễn Vĩnh Thế
- Chức vụ: Giám đốc BHXH huyện Văn Bàn.
 
Sau khi nhận được hồ sơ giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp của Ông Lê Quang Hải, BHXH tỉnh đã giải quyết, đến ngày 27/1/2016, BHXH huyện Văn Bàn đã  đã chi trả chế độ trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho Ông Lê Quang Hải.