• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
05/05/2016
Lĩnh vực:
BHXH bắt buộc
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

"Người lao động tham gia đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ tháng 11/2015 đến hết tháng 03/2016 có quyết định nghỉ việc chốt sổ nghỉ việc, đến ngày 20/4/2016 người này sinh mổ 02 con" thì làm thủ tục thanh toán chế độ thai sản như thế nào.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
05/05/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Trần Xuân Thịnh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH.

Theo nội dung thư bạn hỏi thì người lao động mới tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được 05 tháng. Căn cứ Quy định tại khoản 2 Điều 31 điều kiện hưởng chế độ thai sản Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Quy định như sau ''Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi"

Căn cứ quy định trên trường hợp bạn hỏi chưa đủ điều kiện về thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để được giải quyết hưởng chế độ thai sản. Vậy Phòng chế độ BHXH - BHXH tỉnh Lào Cai trả lời để bà Đỗ Thanh Xuân được biết./.