• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
21/08/2017
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Phạm Văn Thanh tại địa chỉ thư thanhthitranbh@gmail.com có nội dung như sau:
“ Mẹ tôi được hưởng chế độ người có công theo Quyết định 49, nhưng mẹ tôi đã mua BHYT tự nguyện đến hết 31/12/2017. Thời điểm tính hưởng chế độ người có công từ tháng 4/2017. Trường hợp mẹ tôi không mua BHYT tự nguyện thì được cấp thẻ BHYT từ tháng 4/2017. Tuy nhiên vì mẹ tôi đã có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm có thời hạn đến hét 31/12/2017 nên không cấp thẻ mới. Vậy quý cơ quan cho tôi hỏi: mẹ tôi có được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thanh toán thoái chi cho các tháng còn lại của năm 2017 khi đã mua BHYT tự nguyện không”.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
21/08/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Ông Nguyễn Văn Chương
- Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý thu

         Sau khi xem xét nội dung đơn thư của ông Phạm Văn Thanh, Phòng Quản lý thu trả lời như sau:
         Luật BHYT quy định mỗi người chỉ tham gia BHYT theo một đối tượng, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật BHYT.
         Theo đó, mẹ ông thuộc đối tượng Dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Chính phủ xếp thứ tự thứ 10 đứng trước đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình (BHYT tự nguyện), đề nghị ông liên hệ với UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho mẹ ông theo đối tượng Dân công hỏa tuyến.
         Số tiền đã đóng BHYT của mẹ ông theo hộ gia đình sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả, số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ, tính từ thời điểm thẻ BHYT của đối tượng dân công hỏa tuyến bắt đầu có giá trị sử dụng đến hết giá trị còn lại của thẻ BHYT đã mua theo hộ gia đình (quy định tại Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam).