• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
07/09/2017
Lĩnh vực:
Chế độ chính sách
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Nguyễn Hải Thanh tại địa chỉ thư nhthanh59@gmail.com có nội dung như sau:
" Tôi đã tham gia đóng BHXH tính đến hết năm 2016 là được 2 năm 3 tháng. Theo Điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có nêu: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Tháng 4 vợ tôi sinh con nhưng không tham gia đóng BHXH. Vậy quý cơ quan cho tôi hỏi trường hợp của tôi có nhận được trợ cấp sinh con hay không? Nếu có thì phải nộp hồ sơ như thế nào?"

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
07/09/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

-         Người trả lời: Nguyễn Thị Bích Ngọc
-         Chức vụ: Phó trưởng phòng Chế độ BHXH

         Sau khi xem nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Hải Thanh, phòng Chế độ BHXH trả lời như sau:
         Điều 38 của Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.
         Như vậy, khi vợ ông sinh con, ông được nhận khoản trợ cấp một lần khi vợ sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13.
         Về thủ tục hồ sơ: ông Nguyễn Hải Thanh nộp cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con để làm cơ sở đề nghị cơ quan BHXH giải quyết theo quy định.