• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
22/12/2017
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Trần Ngọc Lâm tại địa chỉ thư tranluonglc1993@gmail.com (Sđt 01649647527) có hỏi như sau:
Năm 2017, hộ kinh doanh của tôi có tham gia BHXH cho nhân viên. Do tháng 8 đến tháng 11, hộ có gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn nên chưa nộp BHXH cho nhân viên từ tháng 8 đến tháng 11 . Nay để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người lao động tháng 12 tôi đã nộp hết tiền nợ bhxh tính đến tháng 12 và cả lãi nộp chậm. Vậy cho tôi hỏi nhân viên của tôi có được gia hạn tiếp thẻ bhyt từ tháng 1/2018 không”

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
22/12/2017
File đính kèm:
Câu trả lời:

-         Người trả lời: Ông Nguyễn Văn Chương
-         Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý thu

          Sau khi xem xét câu hỏi của ông Lâm, phòng Quản lý thu trả lời như sau:
         Căn cứ vào Điểm 2.3, Khỏan 2, Điều 47 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam. Trường hợp hộ ông Lâm đã nộp hết tiền nợ BHXH, BHYT của tháng 12/2017 thì được gia hạn tiếp thẻ BHYT từ tháng 01/2018. Sang năm 2018 nếu hộ ông Lâm chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì thẻ BHYT hết giá trị sử dụng. Đề nghị hộ ông Lâm đóng BHXH, BHYT hàng tháng theo quy định của pháp luật để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động.