• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
11/03/2019
Lĩnh vực:
Chế độ chính sách
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Ông Trương Văn Lập có hỏi nội dung sau: “Tôi có quá trình tham gia BHXH bắt buộc tổng thời gian là 1 năm 2 tháng.
+ Tháng 06.2017: mức lương đóng BHXH là 4.300.000VND (1)
+ Tháng 07.2017 đến 02.2018: mức lương đóng BHXH là 4.600.00VND (8)
+ Tháng 03.2018 đến 07.2018: mức lương đóng BHXH là 5.030.000VND (5)
Vậy quá trình tham gia BHXH của tôi từ tháng 06.2017 đến tháng 07.2018 là 1 năm 2 tháng (14 tháng).
Mong quý cơ quan BHXH cho biết đối với trường hợp của tôi khi đến tháng 07.2019 này khi đi làm thủ tục để hưởng BHXH 1 lần:
1, Yêu cầu những loại giấy tờ gì để nộp Hồ sơ cho cơ quan BHXH, và nộp ở những cơ quan BHXH cấp nào
2, Với tổng số thời gian tham gia BHXH 1 năm 2 tháng (14 tháng) như trên áp dụng với quy định của luật hiện hành thì số tiền tôi được nhận cụ thể chi tiết là bao nhiêu, sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần
3, Thời gian giải quyết hồ sơ khi cơ quan BHXH nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ là bao nhiêu ngày làm việc”

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
11/03/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Nguyễn Thị Bích Ngọc
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH

Sau khi xem nội dung câu hỏi của bạn Trương Văn Lập, phòng Chế độ BHXH trả lời như sau:
1. Về thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần đối với trường hợp của bạn Trương Văn Lập thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quyết định 636/QĐ-BHXH), bao gồm:
- Sổ BHXH.
- Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính).
Bạn nộp trực tiếp tại BHXH huyện, thành phố nơi bạn đang cư trú (theo Điều 3, Điều 26 Quyết định 636/QĐ-BHXH).
2. Với tổng thời gian tham gia BHXH là14 tháng và với mức lương đóng BHXH như bạn cung cấp thì đến tháng 7/2019 khi đủ điều kiện hưởng BHXH một lần, Bạn sẽ nhận được tổng số tiền là 14.674.900 đồng (cách tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 60, Khoản 2 Điều 63 của Luật BHXH số 58/2013/QH11 và Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh & xã hội).
3. Thời gian giải quyết hồ sơ: BHXH huyện, thành phố có trách nhiệm giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo Khoản 4 Điều 28 Quyết định 636/QĐ-BHXH).