• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
10/06/2019
Lĩnh vực:
BHXH bắt buộc
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi xin hỏi quá trình chốt sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội mất bao nhiêu lâu từ khi dừng đóng BHXH.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
10/06/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Trần Thị Tố Nga
- Chức vụ: Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ

Đối với câu hỏi của độc giả, Phòng Cấp sổ thẻ trả lời bạn như sau:

Thời hạn giải quyết hồ sơ xác nhận (chốt) sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được quy định tại Điều 29, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Quyết định ban hành quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó thời hạn xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy quá trình xác nhận (chốt) sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ khi bạn dừng đóng BHXH phụ thuộc thời gian đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ trả kết quả sau 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.