• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
17/06/2019
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Người hỏi: Ông Nguyễn Quang Tứ tại địa chỉ thư quangtulcip@gmail.com có hỏi nội dung như sau:
“Tôi là Nguyễn Quang Tứ có thẻ bhyt bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ (BT2...), đăng ký KCB ban đầu ở bệnh viên đa khoa huyện Bảo Yên, Lào Cai. Nay tôi muốn xin giấy giới thiệu chuyển tuyến BHYT để KCB ở bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung Ương có được không? Danh mục chuyển tuyến bhyt?”

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
17/06/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Người trả lời: Phạm Thị Minh Hải
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giám định BHYT.

          Sau khi nghiên cứu và đối chiếu với các quy định hiện hành, phòng Giám định BHYT trả lời như sau:
Ngày 16/11/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BYT Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Theo đó việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ một số trường hợp cụ thể khác được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.
Như vậy, ông nên đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên theo nơi đăng ký KCB ban đầu trên thẻ BHYT. Căn cứ bệnh tình của ông nếu vượt quá khả năng chuyên môn, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên sẽ viết giẩy chuyển tuyến lên Bệnh viện tuyến cao hơn phù hợp với tình trạng bệnh.