Địa chỉ các Trung tâm Giới thiệu việc làm

16/10/2015 10:20 AM


1. Trung tâm giới thiệu việc làm Lào Cai:
+ Địa chỉ số 017, Lê Ngọc Hân, Phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.