Thủ tục hồ sơ giải quyết các chế độ

19/10/2015 01:35 PM


1. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ hưu trí tự nguyện:
- Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện (mẫu số 12-HSB).
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động (bản chính).

2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần tự nguyện:
- Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
- Đơn đề nghị hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB).

3. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất:
- Sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người đang đóng BHXH hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH do cơ quan BHXH quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.
- Giấy chứng tử (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc giấy báo tử (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp). 
- Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB)