Bảo hiểm y tế hộ gia đình

13/07/2019 10:04 AM


“1. Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 01/07/2019:
a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).
b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác).
2. Mức đóng:
- Mức đóng: Một tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng (1.490.000 x 4,5% x 12 tháng = 804.600 đồng/năm).
Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ người có tên trong cùng hộ khẩu, tham gia đóng BHYT thì số tiền đóng giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi theo quy định như sau:
+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (804.600đ);
+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất (563.220đ);
+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất (482.760đ);
+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất (402.300đ);
+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất (321.840đ).
3. Thủ tục tham gia:
Người dân có nhu cầu tham gia BHYT theo hộ gia đình, đề nghị đến đại lý thu là UBND các xã, phường, thị trấn; đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện, cơ quan BHXH để được hướng dẫn thủ tục, nộp tiền và nhận thẻ BHYT.
Mọi khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH huyện, thành phố nơi cư trú để được giải quyết.
 4. Quyền lợi
- Được cấp thẻ BHYT. Người tham gia lần đầu hoặc đóng BHYT không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc tham gia liên tục, người mua thẻ cần nộp tiền nối hạn cho kỳ tiếp theo trước khi thẻ cũ hết hạn.
- Nơi đăng ký KCB ban đầu: Người tham gia BHYT được quyền đăng ký nơi KCB ban đầu tại cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện và tương đương thuận tiện gần nơi cư trú.
- Phạm vi được hưởng: Khi đi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, cấp cứu hoặc chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đúng quy định thì được thanh toán:
+ 100% chi phí KCB tại tuyến xã; khi tổng chi phí của 01 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở;
+ 80% chi phí KCB khi tổng chi phí (trong chế độ) lớn hơn 15% mức lương cơ sở.
+ Người bệnh được hưởng 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp đi KCB không đúng tuyến (có giấy xác nhận không cùng chi trả của cơ quan BHXH).
- Khi KCB không đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật có trình thẻ BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), được cơ quan BHXH thanh toán (số tiền trong chế độ BHYT) theo mức sau:
+ Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí trong phạm vi quyền lợi khi đi điều trị nội trú;
+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí trong phạm vi quyền lợi khi đi điều trị nội trú;
+ Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi khi đi điều trị nội trú.
- KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB với cơ quan BHXH, người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB, sau đó đến thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH, tối đa không vượt quá mức quy định sau:
Loại hình
Khám bệnh,     chữa bệnh
Tuyến chuyên môn kỹ thuật Mức thanh toán tối đa cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh (đồng)
1. Ngoại trú Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương 60.000
2. Nội trú Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương 500.000
Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương 1.200.000
Cơ sở y tế tuyến trung ương và tương đương 3.600.000