Tăng cường năng lực lập kế hoạch và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản cho BHXH các địa phương

06/06/2017 05:16 PM


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Tham dự Hội nghị tại Điểm cầu Lào Cai có Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thanh Hải, lãnh đạo và chuyên viên các phòng Kế hoạch tài chính, Quản lý thu và Giám định BHYT, Giám đốc và Phụ trách kế toán BHXH  các huyện, thành phố.
Điểm cầu Lào Cai.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến nội dung các văn bản quan trọng liên quan đến công tác kế hoạch - đầu tư năm 2017 của Ngành BHXH, bao gồm: Quyết định số 3588/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình Lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BH thất nghiệp, BHYT hàng năm; một số văn bản liên quan đến công tác lập kế hoạch, thanh toán và quyết toán các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành BHXH, và lập dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018; một số vấn đề lưu ý trong công tác quản lý dự án, quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống BHXH Việt Nam; Quyết định 982/QĐ-BHXH về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành BHXH; và một số vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện…

Chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch, quyết toán, thanh toán chi ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý dự án, quyết toán dự án đầu tư phát triển, công tác thống kê… là một số vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng kế hoạch năm 2018 và quản lý đầu tư phát triển được đặc biệt quán triệt tại hội nghị.

Cụ thể, trong công tác xây dựng kế hoạch, cần chủ động xây dựng dự toán thu, chi 2018 phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương và chiến lược phát triển của Ngành; bám sát chỉ tiêu phát triển đối tượng, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 34/CT-TTg và Quyết định 1167-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó cụ thể hóa theo kế hoạch hằng năm, từng bước đạt được mục tiêu được giao; đồng thời, đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình triển khai thực tế tại từng địa phương.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến thảo luận của BHXH các tỉnh, thành phố đều tập trung về việc: Xây dựng kế hoạch phát triển, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; xây dựng dự toán thu, chi; các yêu cầu liên quan đến công tác thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành; kiến nghị liên quan đến đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan BHXH cấp huyện, tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc các yêu tố  liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi năm 2018, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng thời hạn đề ra. Trong đó, chú trọng đến công tác phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện. “Đây là chỉ tiêu khó thực hiện nhưng toàn Ngành phải nỗ lực cố gắng để đạt mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị”, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Riêng với công tác đầu tư, quản lý xây dựng các dự án của Ngành, Phó Tổng Giám đốc cũng quán triệt: công tác này phải được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyết toán đúng; các vướng mắc, khó khăn trong công tác thống kê phải sớm được khắc phục bằng việc thiết kế các phần mềm, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của toàn Ngành./.