BHXH tỉnh Lào Cai: tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2017

22/01/2017 09:51 PM


Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác công đoàn năm 2016,báo cáo tài chính, tài chính công đoàn năm 2016.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn như tình hình kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, khối lượng công việc của Ngành rất lớn nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan đã đoàn kết, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
(Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh)

Trong năm 2016, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh cũng đã quan tâm, tích cực, chủ động hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.  UBND tỉnh Lào Cai đã có những chỉ đạo bằng văn bản cũng như có giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT như giao chỉ tiêu thực hiện BHYT, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các văn bản về triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, hệ thống thông tin giám định về BHYT, về công tác thu nợ trên địa bàn...Bố trí nguồn kinh phí từ Chương trình EU còn dư của năm 2015 chuyển sang sử dụng trong năm 2016 để hỗ trợ người cận nghèo mua BHYT, tổ chức Chương trình đối thoại trên Cổng thông tin điện tử của UBDN tỉnh...

Ban lãnh đạo BHXH tỉnh đã chủ động, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, từng đơn vị, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam để có chỉ đạo thực hiện, đáp ứng yêu cầu công việc góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

BHXH tỉnh đã tích cực, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT như công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) BHYT, điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc..., thực hiện nhiều giải pháp về: Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu quản lý và phát triển đối tượng tham gia, công tác khởi kiện, thanh tra, kiểm tra thu, nợ BHXH, BHYT, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT...

Kết quả, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT. Đến hết 31/12/2016, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 692.807 người (trong đó BHXH bắt buộc là 59.177 người, tăng 2.065 người (3,6%) so với năm 2015, đạt 97,0% kế hoạch BHXH Việt Nam; BHYT là 692.807 người tăng 28.511 người (4,3%) so với năm 2015, đạt 101,6% kế hoạch BHXH Việt Nam, tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2016 là 98,5%; BHXH tự nguyện là 1.099 người, giảm 87 người (7,3%) so với năm 2015, đạt  68,6% kế hoạch BHXH Việt Nam). Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 1.297.134 triệu đồng, tăng 112.105 triệu đồng (9,5%) so với năm 2015, đạt 99,5% kế hoạch giao. Chế độ, chính sách BHXH cho NLĐ được giải quyết kịp thời, thời gian giải quyết được rút ngắn, thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa. Trong năm, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 1.186.557 lượt người, tăng 110.601 lượt (11%) so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách BHYT được triển khai thực hiện kịp thời, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan còn gặp khó khăn như tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT đặc biệt là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn còn phức tạp, khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, đơn vị sử dụng lao động chưa chủ động, tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, vẫn còn đơn vị chưa sử dụng giao dịch điện tử với cơ quan BHXH...

Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, năm 2017, BHXH tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam giao và các nhiệm vụ trọng tâm trong chương tình công tác của Ngành, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành, địa phương các giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến bộ và phù hợp với tình hình thực hiện. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nằm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH các huyện, thành phố để có hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao....
(Đồng chí Đặng Tiến Minh Chủ tịch Công đoàn cở BHXH tỉnh)

Với vai trò là tổ chức đại diện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, trên cơ sở quy định pháp luật của Nhà nước, nội dung, quy chế hoạt động của cơ quan, Công đoàn cơ quan BHXH tỉnh đã tham gia tích cực, đầy đủ và có trách nhiệm trong công tác nâng lương, chuyển xếp ngạch, bậc lương cho công chức, viên chức, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của các đoàn viên. Tích cực vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Xuất phát từ nhận thức, mọi hoạt động phong trào của Công đoàn đều phải hướng tới mục tiêu cổ vũ, động viên CCVC phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao. Năm 2017, Công đoàn BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của công đoàn, vận động đoàn viên công đoàn phấn đấu, tích cực chủ động trong công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng hồ chí minh, tham gia ủng hộ các chương trình do đơn vị và các cơ quan cấp trên phát động...

Tại hội nghị, Ban thanh tra nhân dân cũng đã báo cáo những kết quả đã triển khai thực hiện đặc biệt là việc giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị và bầu Ban thanh tra nhân dân mới gồm 3 đồng chí để thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân năm 2017.

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh thay mặt BHXH Việt Nam trao kỷ niệm chương của Ngành BHXH cho các cán bộ ngoài ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp BHXH và 06 cán bộ trong Ngành; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề "Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Sau đó các đơn vị đã ký bản giao ước thi đua năm 2017, Cơ quan BHXH và Công đoàn cũng  đã ký giao ước thi đua năm 2017 để cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017.

 

 

 
Ký giao ước thi đua năm 2017

Đỗ Nga