Chi đoàn BHXH tỉnh tham gia ủng hộ, xây dựng bể môi trường tại xã Trì Quang - huyện Bảo Thắng

08/11/2017 03:42 PM


Ảnh (Đoàn viên chi đoàn BHXH tỉnh xây dựng bể môi trường)

Nằm trong các chương trình hoạt động năm 2017, ngày 4/11/2017, Chi đoàn BHXH tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn xã Trì Quang tổ chức ra quân xây dựng và nhân rộng mô hình Bể môi trường năm 2017 tại thôn Tân Lập - xã Trì Quang. Ngoài ý nghĩa về xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch và lợi ích kinh tế thì chương trình này cũng thể hiện tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế góp phần sớm hoàn thành và giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới.

Tham gia chương trình, chi đoàn BHXH tỉnh đã ủng hộ về vật chất, trực tiếp tham gia khởi công xây dựng bể môi trường và tiếp tục phối hợp với chi đoàn quản lý, nhân rộng mô hình bể môi trường, tuyên truyền người dân xây dựng các bể môi trường để giữ gìn vệ sinh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ môi trường nông thôn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Đỗ Nga