BHXH huyện Mường Khương phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu BHXH, BHYT, BNTN năm 2017

05/06/2017 08:18 AM


BHXH huyện đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện nộp BHXH, BHYT, BHTN theo tháng; xây dựng kế hoạch thu từng giai đoạn, thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành kế hoạch thu; đối chiếu về số thu và rà soát số nợ BHXH, BHYT của các đơn vị nợ BHXH để có giải pháp tiếp cận, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT hiệu quả như trực tiếp đến đôn đốc thu, thu nợ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thu BHXH, BHYT, BHTN theo tháng đúng quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng Kho bạc, phòng Tài chính kế hạch để thực hiện kiểm tra, thu BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến 31/5/2017, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH huyện là trên 39 tỷ đồng , đạt 91,8%  kế hoạch 6 tháng đầu năm, đạt 45,9%  kế hoạch năm 2017. Cơ bản đã đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành kế hoạch thu theo từng giai đoạn đề ra.

Trong thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục triển khai các biện pháp để tăng cường thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của người lao động trên địa bàn huyện. Tích cực tuyên truyền, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH, đặc biệt là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, người tham gia BHXH tự nguyện. 

Nguyễn Mạnh Cường