Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng giao kế hoạch thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017

14/06/2017 04:46 PM


Ngày 08/6/2017, Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 6 tháng đầu năm và giao kế hoạch thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, BHXH và Bưu điện huyện, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của Bưu điện và 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
( Quang cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, BHXH huyện đã đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 6 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến tháng 05/2017 tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình qua hệ thống đại lý thu các xã, thị trấn và bưu điện huyện là: 6.245 người tăng 32,5 % so với cùng kỳ năm 2015 đạt 40%  so với kế hoạch được giao với tổng số tiền hơn 3,36 tỷ, đạt 39.7% kế hoạch giao. Hội nghị cũng đã nghe và giải đáp ý kiến thảo luận của hệ thống đại lý thu.

Để hoàn các mục tiêu về phát triển số người tham gia và thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017 và giai đoạn 2016-2020. Hội nghị đã thống nhất, giao kế hoạch thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017 phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao; đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch:

- Thực hiện đúng các điều khoản nội dung hợp đồng đã ký kết giữa cơ quan BHXH với đại lý thu.

- UBND các xã, thị trấn, Bưu điện huyện Bảo Thắng, đại lý thu chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức phong phú tại các cụm dân cư thôn bản như bám sát địa bàn quản lý, rà soát, nắm chắc những hộ dân và người dân chưa tham gia BHYT, xuống trực tiếp từng hộ dân để tuyên truyền vận động, hướng dẫn tham gia; đôn đốc đóng nộp theo đúng phương thức đã đăng ký với cơ quan BHXH đồng thời thông báo cho người tham gia khi có thay đổi về phương thức, mức đóng … để người dân hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia, từ đó thay đổi nhận thức trong từng hộ gia đình, tránh tình trạng chỉ lựa chọn tham gia BHYT cho những người già, người hay ốm đau, bệnh tật thành tham gia cả hộ gia đình theo quy định của Luật BHYT.

Trịnh Minh Phượng