UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch rà soát, thống kê, lập danh sách người nghèo cấp thẻ BHYT năm 2018

19/06/2017 04:41 PM


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan gồm UBND các xã, Sở Lao động thương binh và xã hội và BHXH có trách nhiệm rà soát, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự chính xác, tránh tình trạng trùng lặp, sai hoặc thiếu thông tin của người được điều tra. 

Năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các ngành thống kê, rà soát và thực hiện cấp 418.358 thẻ BHYT cho các đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người cho người nghèo khi đi khám chữa bệnh BHYT trong năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, thống kê danh sách, tổ chức in và bàn giao thẻ BHYT đến nhóm người nghèo xong trong tháng 12/2017.

Minh Huyền