Gán mã số BHXH

11/09/2017 08:51 PM


- Văn bản: 3440/BHXH-ST; 3779/BHXH-BT648/BHXH-GĐYT; 3865/BHXH-BT; 664/BHXH-QLT
- Tổng đài hỗ trợ: 1900969668
- Địa chỉ liên hệ giải đáp vướng mắc:
+ Email BHXH tỉnh: qlt@laocai.vss.gov.vn
+ Email BHXH các huyện:
Tp Lào Cai: tplaocai@laocai.vss.gov.vn
Bát Xát: batxat@laocai.vss.gov.vn
Mường Khương: muongkhuong@laocai.vss.gov.vn
Si Ma Cai: simacai@laocai.vss.gov.vn
Bắc Hà: bacha@laocai.vss.gov.vn
Bảo Thắng: baothang@laocai.vss.gov.vn
Bảo Yên: baoyen@laocai.vss.gov.vn
Sa Pa: sapa@laocai.vss.gov.vn
Văn Bàn: vanban@laocai.vss.gov.vn