BHXH tỉnh Lào Cai: Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin "mà không bị động"

28/04/2020 11:01 AM


Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BHXH tỉnh Lào Cai đã rất quan tâm và chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, BHXH tỉnh đã thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hệ thống thông tin giám định BHYT và các mảng nghiệp vụ của ngành đều được thực hiện trên phần mềm máy tính. Và nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà BHXH tỉnh Lào Cai không “bị động” trong thực hiện giãn cách xã hội, làm việc online tại nhà theo yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chỉ thị số 16/CTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

(Ảnh cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên phầm mềm TST của Ngành BHXH)

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin nên BHXH tỉnh Lào Cai thực hiện quy trình nghiệp vụ khép kín từ nộp hồ hơ của đơn vị qua giao dịch điện tử đến giải quyết nghiệp vụ của Ngành từ nghiệp vụ thu, sau đó đến các nghiệp vụ cấp phát sổ thẻ, giải quyết các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Do vậy khi cán bộ làm việc tại nhà thì vẫn nhận hồ sơ, giải quyết các nghiệp vụ bình thường, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy trình, thời gian theo quy định. Bên cạnh đó thực hiện triệt để giao dịch qua hình thức điện tử, ứng dụng chữ ký số góp phần cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị khi giao dịch với cơ quan BHXH.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nhiệm vụ, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lào Cai đã cài đặt thêm chức năng họp truyền hình trực tuyến của hệ thống truyền hình trực tuyến của Ngành BHXH phục vụ họp trực tuyến đến cấp huyện, thị xã.

Qua thời gian thực hiện cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19 nhờ luôn quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin mà BHXH tỉnh Lào Cai đã không bị động với việc cách ly.

Vũ Văn Thiệu