Cảnh báo mạo danh tài khoản Facebook mang tên cơ quan Bảo hiểm xã hội để trục lợi

10/04/2020 04:15 PM


Ngày 8/2020, BHXH Việt Nam đưa ra cảnh báo việc mạo danh tài khoản Facebook mang tên cơ quan BHXH để thu gom sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người lao động nhằm trục lợi đợt dịch Covid-19. Trước đó, tại tỉnh Bình Dương, các đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh BHXH tỉnh Bình Dương để rao mua sổ BHXH, thanh lý sổ BHXH trước thời hạn, nhằm trục lợi của công nhân.

BHXH Việt Nam đã phản ánh về việc các trang Facebook lập ra với mục đích mua, thu gom sổ BHXH của người lao động để trục lợi tới Bộ Công an để xử lý, ngăn chặn các hoạt động này trên môi trường mạng. BHXH tỉnh Lào Cai thông báo đến người dân, khi phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời thông tin đến cơ quan BHXH tỉnh Lào Cai để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo số điện thoại 0214.3842.640 và 0214.3842.539

Ban biên tập