UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản chỉ đạo về việc thu gom, mua bán sổ BHXH để trục lợi

28/04/2020 11:31 AM


Thực hiện Văn bản số 2858/VPCP-NC ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1799/UBND-VX ngày 24/4/2020 về việc tăng cường cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, mua bán sổ BHXH để trục lợi.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo: Công an tỉnh, BHXH tỉnh, các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa phát hiện có hành vi thu gom, mua bán sổ BHXH, tuy nhiên trên tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai, BHXH tỉnh Lào Cai đã rà soát, nắm bắt tình hình thu gom, mua bán sổ trên địa bàn tỉnh và tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, giúp doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về hành vi này.

Trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, để kịp thời thông tin, khuyến cáo người lao động, người dân không mua bán sổ BHXH và cảnh báo đến doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hoạt động mua bán, trục lợi từ sổ BHXH./.

Hằng Nga