Bảo Thắng: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại cơ sở

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát – tập thể điển hình tiên tiến năm 2016

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bảo Thắng