Đảng bộ BHXH tỉnh Lào Cai đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

04/06/2018 04:44 PM


Đảng ủy BHXH tỉnh đã triển khai nghiêm túc nội dung của Chỉ thị, gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Hàng năm, Đảng ủy triển khai đăng ký học và làm theo Bác với những nội dung cụ thể gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành BHXH như: thực hiện hiệu quả giờ làm việc; thực hiên tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; giải quyết công việc đúng chính sách, đúng thời gian, có tinh thần và ý thức trách nhiệm phục vụ tận tình chu đáo, không vô cảm, không sách nhiễu... Đồng thời cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và có kế hoạch tu dưỡng cụ thể, thiết thực, phù hợp với vai trò, vị trí và nhiệm vụ được phân công. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận bài học thiết thực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy BHXH đưa vào chương trình kiểm tra giám sát thường xuyên hằng năm của UBKT đảng ủy. Đặc biệt đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Từ đó, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, sự đồng thuận của toàn đảng bộ.
(Buổi học tập Nghị quyết của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy BHXH tỉnh Lào Cai)

Năm 2018, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên đã có bản cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của cá nhân trong năm 2018. Hàng tháng, mỗi cá nhân tự viết phiếu đánh giá việc thực hiện bản cam kết trách nhiệm và được chi ủy chi bộ thống nhất đánh giá và công khai tại sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Qua việc Đảng bộ BHXH tỉnh thực hiện gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị đã đem lại những kết quả nổi bật. Về nhiệm vụ chính trị: BHXH tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, giảm nợ BHXH, BHYT mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cánh thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi, tạo lòng tin cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2016, Đảng bộ BHXH tỉnh được xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh, BHXH tỉnh được được Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2017, Đảng bộ BHXH tỉnh được xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 5/5 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tiếp theo Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống, khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan BHXH với mục tiêu chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tố Nga