BHXH huyện Bắc Hà nỗ lực để hoàn thành kế hoạch được giao

06/04/2020 10:30 AM


Bắc Hà là một trong những huyện nghèo của cả nước và là một trong 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, địa bàn rộng, giao thông khó khăn vì vậy việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn huyện Bắc Hà còn nhiều khó khăn đặc biệt là công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH.

(Quang cảnh làm việc của bộ phận Quản lý thu)

Ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã lý thu đã tập trung, đưa ra những kế hoạch phấn đấu hoàn thành kế hoạch được BHXH tỉnh giao. Đến hết tháng 2 năm 2020 toàn huyện Bắc Hà có 65.938 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN, số thu đạt 10.522 triệu đồng, Tổng số nợ BHXH, BHYT đến thời điểm báo cáo bằng 8 tỷ 214 triệu đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là khắc phục những khó khăn mới như ảnh hưởng của dịch Covid 19…, BHXH huyện đã đề ra các giải pháp phù hợp như sau: Tăng cường bám sát đơn vị, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đặc biệt là đôn đốc thu, đôn đốc thu nợ và phát triển đối tượng theo kế hoạch xây dựng; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức trong triển khai thực hiện và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động (SDLĐ), người lao động (NLĐ) và mỗi người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Sải Thị Trang