Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

27/03/2020 03:54 PM


Với truyền thống tốt đẹp trong việc hưởng ứng các cuộc vận động xã hội tình nghĩa, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 956/BHXH-VP ngày 25/3/2020 về việc phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trao số tiền ủng hộ từ sự đóng góp ngày lương của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH

Công văn nêu rõ, dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi toàn thế giới trong đó có Việt Nam, đòi hỏi sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân với mục tiêu sớm đẩy lùi được bệnh dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng gây tác động xấu tới mọi mặt đời sống nhân dân và kinh tế xã hội của đất nước.

Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền và triển khai một số giải pháp cụ thể về chi phí khám chữa bệnh BHYT trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra ... mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng chống, đẩy lùi, khắc phục hậu quả dịch bệnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với truyền thống tốt đẹp của ngành BHXH trong việc hưởng ứng các cuộc vận động xã hội tình nghĩa trong thời gian qua, để phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, thực hiện trách nhiệm xã hội chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân tập trung phòng, chống dịch đạt hiệu quả và có thêm các nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, BHXH Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố thực hiện phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa và chủ trương của việc phát động “ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” thống nhất trong phạm vi toàn Ngành. Qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng để thực hiện tốt cuộc vận động.

Phối hợp với tổ chức công đoàn phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện tham gia ủng hộ, đóng góp vào Quỹ phòng, chống bệnh dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Xem chi tiết Công văn số 956/BHXH-VP tại đây./.

baohiemxahoi.gov.vn