Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm lo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình

27/06/2018 08:23 AM


Nguyên tắc BHYT là bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội và "đóng góp khi lành - để dành khi ốm" nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi bản thân không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.

Khi tham gia BHYT hộ gia đình, các thành viên trong gia đình sẽ được giảm dần mức đóng BHYT và được hưởng các quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT. Vì lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng hãy tích cực tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, trừ những người đã được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác và người đã khai báo tạm vắng. Các hộ gia đình tham gia BHYT tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi gần nhất hoặc các đại lý thu của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, đại lý thu Bưu điện (Hệ thống đại lý thu được cơ quan BHXH đăng tải công khai trên Website BHXH tỉnh Lào Cai tại địa chỉ www.bhxhlaocai.gov.vn)

Mức đóng BHYT bằng 4,5 mức lương cơ sở được Nhà nước công bố hàng năm (tương đương 750.600 đồng/12 tháng từ 01/7/2018). Nếu tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ được giảm dần mức đóng từ người thứ 2 bằng 70%, người thứ 3 bằng 60%, người thứ 4 bằng 50% và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Người tham gia BHYT hộ gia đình được lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng.

Nếu tham gia liên tục thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp ngày hết hạn của thẻ đang sử dụng. Tham gia BHYT lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền BHYT. Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, không gián đoạn người tham gia BHYT hộ gia đình đóng tiền mua thẻ mới trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Theo Luật, người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. Được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu mỗi quý. Từ ngày 01/01/2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã/phòng khám đa khoa/bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã/phòng khám đa khoa/bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Được quỹ BHYT chi trả các chi phí: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong danh mục của Bộ Y tế với mức hưởng như sau:

- Khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, hoặc trường hợp cấp cứu, hoặc được chuyển tuyến thì được thanh toán: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương với 208.500 đồng từ ngày 01/7/2018), khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã và khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; trường hợp chi phí khám chữa bệnh lớn hơn 15% mức lương cơ sở thì được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định;

- Trường hợp người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được thanh toán theo tỷ lệ sau: 40% chi phí điều trị nội trú theo mã quyền lợi được hưởng tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú theo mã quyền lợi được hưởng tại bệnh viện tuyến tỉnh, từ ngày 01/ 01/2021 được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.

- Trường hợp khám chữa bệnh tại nơi không ký hợp đồng KCB BHYT, bệnh nhân có thẻ BHYT được thanh toán mức tối đa như sau: 60.000 đồng khi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở tuyến huyện và tương đương; 500.000 đồng khi khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở tuyến huyện và tương đương; 1.200.000 đồng khi khám chữa bệnh tại cơ sở tuyến tỉnh và tương đương; 3.600.000 đồng tại cơ sở tuyến trung ương và tương đương.

Đỗ Nga