Người lao động mất nhiều quyền lợi nếu rút bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần

15/04/2020 07:30 PM


Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài khiến một bộ phận người lao động tạm thời bị mất việc làm. Do cần tiền trang trải cho cuộc sống, một số người đã đăng ký rút bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cũng hỗ trợ trực tiếp cho nhiều nhóm lao động tạm thời bị mất việc, giãn việc. Vì thế, người lao động không nên vội vàng rút bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần. Các chuyên gia lĩnh vực lao động cho rằng, người lao động rút BHXH 1 lần sẽ rất thiệt thòi về sau. Cụ thể:

Thứ nhất, người lao động mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động.

Thứ hai, không được cấp miễn phí thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), quyền lợi hưởng BHYT; người hưởng BHXH 1 lần khi chết, gia đình không được hưởng trợ cấp mai táng phí, thân nhân không được hưởng trợ cấp tuất theo quy định so với lựa chọn hình thức hưởng lương hưu.

Thứ ba, khoản tiền đóng vào quỹ BHXH là một của để dành, người tham gia có thể bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện với sự hỗ trợ đóng của Nhà nước. Trong thời gian bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu, nếu chẳng may bị chết thì gia đình còn được hưởng trợ cấp mai táng phí, và nếu đủ điều kiện thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất theo quy định.

Thứ tư, việc nhận BHXH một lần là phải chấp nhận sự thiệt thòi rất lớn khi với mức 22% tiền lương tháng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì một năm tổng mức đóng là 2,64 tháng lương. Trong khi mức hưởng BHXH một lần cho mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng lương bình quân cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng lương bình quân cho những năm sau 2014.

Thứ năm, người tham gia BHXH, khi đã hưởng lương hưu thì mức lương hưu được điều chỉnh định lỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, trong toàn bộ thời gian hưởng lương hưu người lao động được quỹ BHXH trả kinh phí để cấp thẻ BHYT và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bình đẳng với mọi người khác mà không phụ thuộc vào mức phí tham gia, loại bệnh. Khi người hưởng qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp hàng tháng hoặc một lần).

Do đó, khi nhận BHXH một lần, người lao động sẽ thiệt thòi khi chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già. Để đến khi về già, không còn khả năng lao động, không được hưởng hưu trí, họ phải phụ thuộc vào con, cháu và xã hội; nếu không may bị bệnh, không có thẻ BHYT, họ còn phải đối mặt với nguy cơ không chi trả nổi chỉ sau một lần mắc bệnh và nằm viện thời gian dài, từ đó phải đối mặt với tình trạng nghèo đói, trở thành gánh nặng đối với gia đình và xã hội.

Vì vậy, việc cân nhắc, lựa chọn nhận BHXH một lần là điều hết sức quan trọng, không vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu - trợ cấp khi về già, cũng như được hưởng chế độ BHYT.

Ban biên tập