Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Y Tế (10)
Trích yếu: Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dạnh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày có hiệu lực:
30/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Ngày ban hành:
19/07/2016
Ngày có hiệu lực:
19/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa
Ngày ban hành:
21/03/2016
Ngày có hiệu lực:
21/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 40/2014/TT-BYT
Ngày ban hành:
17/11/2014
Ngày có hiệu lực:
17/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 05/2015/TT-BYT
Ngày ban hành:
17/03/2015
Ngày có hiệu lực:
17/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực