Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tục hành chính (30)
Trích yếu: Văn bản về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày có hiệu lực:
10/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ
Ngày ban hành:
22/01/2019
Ngày có hiệu lực:
22/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tỉnh Ủy Lào Cai: Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
10/08/2018
Ngày có hiệu lực:
10/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: UBND tỉnh Lào Cai: Kế hoạch Rà soát, thống kê, lập danh sách người nghèo cấp thẻ BHYT năm 2019
Ngày ban hành:
06/08/2018
Ngày có hiệu lực:
06/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày có hiệu lực:
06/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai các quy định của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
13/02/2018
Ngày có hiệu lực:
13/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn bổ sung thông tin về ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh; đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ, thay đổi, cải chính hộ tịch
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày có hiệu lực:
08/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực