Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các ban ngành liên quan (17)
Trích yếu: Công văn hướng dẫn việc phân cấp mua BHYT cho người có công, thân nhân người có công, thanh niên xung phong, cựu chiến binh và quân nhân
Ngày ban hành:
10/11/2014
Ngày có hiệu lực:
10/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực