Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (60)
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2015-2020
Ngày ban hành:
10/12/2015
Ngày có hiệu lực:
10/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
08/12/2015
Ngày có hiệu lực:
08/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố 02 thủ tục hành chính liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày ban hành:
04/12/2015
Ngày có hiệu lực:
04/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
03/11/2015
Ngày có hiệu lực:
03/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định về quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/09/2015
Ngày có hiệu lực:
09/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng BHXH
Ngày ban hành:
03/01/2014
Ngày có hiệu lực:
03/01/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực