Bảo hiểm xã hội các huyện

10/03/2020 03:33 PM


  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Giám đốc : Đỗ Văn Nhiên

Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Mận

Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Lý

Địa chỉ : Tổ 18 – Thị trấn Xuân Trường – Huyện Xuân Trường – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3886997

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN GIAO THỦY

Giám đốc : Đỗ Việt Hùng

Phó Giám đốc : Bùi Thị My

Phó Giám đốc : Phạm Thị Vóc

Địa chỉ : Khu 1 – Thị trấn Ngô Đồng – Huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3895314

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HẢI HẬU

Giám đốc : Lâm Hồng Kiên

Phó Giám đốc : Nguyễn Sơn Hùng

Phó Giám đốc : Bùi Duy Danh

Địa chỉ : Tổ dân phố số 5 – Thị trấn Yên Định – Huyện Hải Hậu – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3877387

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỸ LỘC

Giám đốc : Phạm Viết Đảm

Phó Giám đốc : Trần Xuân Đại

Phó Giám đốc :  Trần Văn Tú

Địa chỉ : Km số 7 – Đường 21A( Nam Định – Hà Nội)- Thị trấn Mỹ Lộc – Huyện Mỹ Lộc – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3810676

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NGHĨA HƯNG

Giám đốc : Trần Ngọc Uẩn

Phó Giám đốc : Nguyễn Huy Xương

Phó Giám đốc : Khương Văn Tuấn

Địa chỉ : Khu phố 2 – Thị trấn Liễu Đề - Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3871125

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VỤ BẢN

Giám đốc: Trần Ngọc Tấn

Phó Giám đốc : Trần Ngọc Đức

Phó Giám đốc : Nguyễn Thúy Quỳnh

Phó Giám đốc : Phạm Thị Thu Hường

Địa chỉ : Số 111 đường Lương Thế Vinh – Thị trấn Gôi – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định.

Số điện thoại : 0228.3820148

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN Ý YÊN

Giám đốc : Ngô Gia Khảm

Phó Giám đốc : Trần Minh Thắng

Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ : Khu đô thị mới – Thị trấn Lâm – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3823226

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM TRỰC

Phó Giám đốc Phụ trách : Vũ Thị Bích Hồng

Phó Giám đốc : Trần Chí Dũng

Địa chỉ : Xã Nam Dương – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3827050

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TRỰC NINH

Phó Giám đốc Phụ trách : Lê Sỹ Khoa

Phó Giám đốc : Nguyễn Hồng Ân

Địa chỉ : Thị trấn Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : 0228.3881185