Sơ đồ tổ chức

06/03/2020 10:04 AM


 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 137/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và cán bộ làm công tác chính sách, quản lý quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội; Liên đoàn lao động tỉnh.

Cơ cấu tổ chức:

Tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn tỉnh là 296 người.

     CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

1. Phòng Chế độ BHXH Điện thoại : 0228.3637363

2. Phòng Giám định BHYT

Điện thoại:

3. Phòng Quản lý thu

Điện thoại: 0228.3637365

4. Phòng Truyền thông và PTĐT

Điện thoại: 0228.3643540

5. Phòng Cấp sổ thẻ

Điện thoại: 0228.3646374

6. Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 0228.3861088

7. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại: 0228.3637364

8. Phòng Thanh tra – Kiểm tra

Điện thoại: 0228.3637362

9. Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0228.3643540

10.Văn phòng

Điện thoại: 0228.3631014

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THUỘC BHXH TỈNH NAM ĐỊNH
 

1. Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường Điện thoại liên hệ: 0228.3886997
2. Bảo hiểm xã hội huyện Giao Thủy Điện thoại liên hệ: 0228.3895314
3. Bảo hiểm xã hội huyện Hải Hậu Điện thoại liên hệ: 0228.3877387
4. Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Lộc Điện thoại liên hệ: 0228.3810676
5. Bảo hiểm xã hội huyện Nghĩa Hưng Điện thoại liên hệ: 0228.3871.125
6. Bảo hiểm xã hội huyện Vụ Bản Điện thoại liên hệ: 0228.3820148
7. Bảo hiểm xã hội huyện Ý Yên Điện thoại liên hệ:  0228.3823226
8. Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực Điện thoại liên hệ : 0228.3827050
9.Bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh Điện thoại liên hệ : 0228.3881185