20/12/2018 02:17 PM

Các quy định cơ bản của Pháp luật về Bảo hiểm Y tế (BHYT) khi tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

29/03/2018 10:47 PM

Cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT cho người tham gia nếu gặp một số sai sót nhất định in trên thẻ.

29/03/2018 10:17 PM

​Từ tháng 9/2017, BHXH Việt Nam bắt đầu phát hành thẻ BHYT mới theo mã số BHXH. Việc làm này nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT, đồng ...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH

Thẻ BHYT bị sai thông tin cần được xử lý như thế nào?

Quyền lợi được hưởng thông qua ký tự trên thẻ BHYT