Góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội

07/05/2020 02:40 PM


Quý I-2020, mặc dù bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nỗ lực hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu và mở rộng đối tượng tham BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT); quản lý và sử dụng quỹ BHYT, BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn từ dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam vẫn đóng 100% BHXH, BHYT cho người lao động.
Mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn từ dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam vẫn đóng 100% BHXH, BHYT cho người lao động.

Về công tác thu và phát triển đối tượng BHYT, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển BHYT trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Do vậy, ngay trong quý I, UBND các huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng, số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 1.589.201 người, đạt độ bao phủ 89,26% dân số. Số thu BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 1.012 tỷ đồng; tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 1.690 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 474.359 lượt người khám, chữa bệnh (KCB) BHYT với tổng số tiền là 184 tỷ 827 triệu đồng. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ dân số tham gia BHYT cao, tiêu biểu như: Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Vụ Bản, Trực Ninh... BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ giải quyết chính sách, hạn chế sai sót, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Trong quý I, tổng số đối tượng đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH là 102.631 người; số người được giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH là 24.878 người. Ngoài ra, các chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ cũng được giải quyết kịp thời cho hàng vạn lao động. Việc giải quyết cũng như điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định của Nhà nước được thực hiện kịp thời, chính xác, khách quan, tạo cơ sở nền tảng vững chắc phát triển mở rộng đối tượng, tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Song song với công tác thu nộp BHXH, BHYT, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao. BHXH tỉnh đã tổ chức tốt việc cấp sổ BHXH cho người lao động, thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi của đối tượng. 100% người dân tham gia BHYT được nhận thẻ BHYT theo đúng thời gian quy định. BHXH tỉnh đã tiếp nhận 53.855 hồ sơ qua giao dịch điện tử; tiếp nhận 41.549 hồ sơ và trả 36.099 hồ sơ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận một cửa; tiếp nhận 329 hồ sơ và trả 66.610 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính kịp thời, đúng hạn. 

Theo đồng chí Phó Giám đốc BHXH Nguyễn Cửu Long, để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật được xác định là khâu “then chốt”. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh xây dựng Chương trình công tác tuyên truyền năm 2020 theo kế hoạch chỉ đạo của BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHYT, BHXH trong tình hình mới. Theo kế hoạch, năm 2020, toàn ngành BHXH tỉnh triển khai 120 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT tại 9 huyện, thành phố. Nét mới trong công tác tuyên truyền năm 2020 là hướng về cơ sở với hình thức đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp về cách thức tham gia và chế độ được thụ hưởng khi tham gia BHYT hộ gia đình; chế độ hưu trí đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã; quy định đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, thứ tự tham gia BHYT theo Điều 12 Luật BHYT và quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT; quy định về việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản và sử dụng thẻ BHYT đi KCB; quy định về tăng giá dịch vụ KCB cho đối tượng không có thẻ BHYT theo Thông tư 02 của Bộ Y tế… Qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền tại địa phương, các ngành liên quan nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần thực hiện có hiệu quả lộ trình BHYT toàn dân. Để phục vụ cho công tác truyền thông, quý I năm 2020, BHXH tỉnh lắp đặt, cài đặt và đưa vào sử dụng 90 bộ máy vi tính chuyên dụng, 30 máy tính xách tay cho các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn dữ liệu, đầy đủ các tính năng để phục vụ công tác chuyên môn. Thành lập tổ chuyên môn nghiệp vụ y ứng dụng công nghệ thông tin giám định trên hệ thống để đưa ra các dịch vụ kỹ thuật thanh toán chưa đúng quy định. Chỉ đạo các giám định viên tăng cường công tác kiểm tra bệnh nhân nội trú và giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB. Đôn đốc, rà soát kiểm tra thực hiện tin học hóa trong công tác giám định BHYT. Về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, BHXH tỉnh đã chủ động bố trí hợp lý cán bộ, viên chức đi làm tại trụ sở và sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà, giải quyết công việc trên các phần mềm ứng dụng của BHXH Việt Nam; Trình, duyệt, ban hành văn bản qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy định; giao trách nhiệm cho công chức, viên chức về tiến độ, chất lượng thực hiện công việc được giao.

Trong quý II-2020, BHXH tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả các chính sách BHYT; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHXH, BHYT để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân đến năm 2020 đạt tỷ lệ 92% dân số./.

Theo Báo Nam Định