Phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định.

27/02/2020 10:45 AM


Phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định.

Trong nhiều ngày qua, viên chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tỉnh Nam Định tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho toàn bộ người dân khi đến giao dịch.

Ảnh : Phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến giao dịch tại bô phận TN&TKQTTHC

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngày qua người dân đến giải quyết chế độ đều nhận được khẩu trang từ bàn phát miễn phí. Người dân đến nhận khẩu trang  được khuyến cáo rửa tay bằng nước sát khuẩn.

 

Ảnh :Cán bộ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, làm việc với người dân

 

Công chức, viên chức tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định khi tiếp xúc với người dân cũng được trang bị khẩu trang trong cả quá trình làm việc, ngoài ra viên chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi đến chỗ đông người phải đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh.

Kim Chi