Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh

12/06/2019 04:50 PM


Trước tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành công văn số 200/UBND-VP7 ngày 05/06/2019 về việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN nhằm mục đích để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp với các Sở ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH BHYT, BHTN; Theo dõi, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, cung cấp thông tin các đơn vị cố tình vi phạm, nợ đọng kéo dài đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định; Công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động, theo dõi, cung cấp thông tin; thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các doanh nghiệp trích nộp đầy đủ, kịp thời tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện khởi kiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Nguyễn Thị Thu - VP

Album hoạt động