BHXH Việt Nam là 1 trong 10 cơ quan đầu tiên kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

17/03/2020 10:49 AM


 

Cuối tuần qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đây là kênh giao tiếp thúc đẩy mối quan hệ trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng Chính phủ điện tử.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng, VPCP đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Hệ thống có chức năng thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Hệ thống đã tích hợp 19 chế độ báo cáo của 10 bộ, cơ quan gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, BHXH Việt Nam, VPCP.

Về lợi ích của Hệ thống, theo tính toán của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (VPCP), với việc điện tử hóa, tự động tổng hợp, số ngày công tiết kiệm được cho công tác này giữa các cơ quan thuộc Chính phủ một năm là trên 4.700 ngày, chi phí tiết kiệm được cho việc thực hiện một báo cáo là trên 1 tỷ đồng.

Nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, ngành kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính chi phí tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, Hệ thống còn giúp đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước…

Hệ thống cũng tạo ra và lưu trữ được các thông tin, số liệu mang tính chất hệ thống, đồng bộ và cho phép so sánh, đối chiếu, kiểm tra chéo thông tin, số liệu từ các nguồn khác nhau; góp phần nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền…

Bày tỏ vui mừng được xem trình diễn ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với nhiều cấu phần quan trọng phục vụ trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của mình; thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính. Các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cần được cập nhật đầy đủ, thể hiện qua thông tin dữ liệu, đồ thị, hình ảnh minh họa, phải rất trực quan, sinh động, làm nổi bật những vấn đề kinh tế-xã hội “nóng” cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo./.

baohiemxahoi.gov.vn

Album hoạt động