Tăng cường công tác phối hợp giữa TLĐLĐ với ngành BHXH, TB-LĐ&XH, Y tế trong phòng chống dịch COVID19

13/04/2020 08:56 AM


Ngày 10/4, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn số 05/HD-TLĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các cấp Công đoàn năm 2020 với chủ đề "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc''.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2020. Các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 cần tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.

Để triển khai có hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp về hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như: phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Công nhân vì thành phố Xanh- Sạch- Đẹp”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ...; tổ chức ngày chủ nhật xanh “Vì ATVSLĐ- vì sức khỏe người lao động” qua đó thúc đẩy sự tham gia của NSDLĐ và NLĐ trong việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ATVSLĐ.

Thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh. Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất.

Ảnh minh hoạ

Tăng cường công tác phối hợp với ngành BHXH, TB-LĐ&XH, Y tế... trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện và công tác phòng chống dịch COVID-19; phối kết hợp trong các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp; chăm lo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và ATVSLĐ nhằm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động; Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tTNLĐ-BNN, người lao động ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ chức, vận động và động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ATVSLĐ để đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị  LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở đối thoại với người SDLĐ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ tại nơi làm việc; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh, các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ-BNN.

 

 

baohiemxahoi.gov.vn

Album hoạt động