02/05/2018 04:54 PM

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giao dự toán chi khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT năm 2018

29/03/2018 03:02 PM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017.

12/07/2019 03:46 PM

Ngày 11/7/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và rút ...

25/06/2019 10:03 AM

Từ tháng 6 - 12/2019, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” tại 8 tỉnh, ...

12/06/2019 04:50 PM

Trước tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có chiều ...

Giao dự toán chi khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế(BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh

Album hoạt động