Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (16)
Trích yếu: VV hướng dẫn điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ HHTT đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 327/QĐ-BHXH v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ VÀ NHÂN VIÊN CHI TRẢ TỈNH NAM ĐỊNH
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 355/QĐ-BHXH V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh Nam Định
Ngày ban hành:
02/08/2019
Ngày có hiệu lực:
02/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 828/BHXH-CNTT V/v tiếp tục triển khai hệ thống tin nhắn đa phương tiện giữa người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
30/07/2019
Ngày có hiệu lực:
30/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý đối tượng hưởng hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực