Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh Nam Định (3)
Trích yếu: VV hướng dẫn điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ HHTT đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực