Số / Ký hiệu: 327/QĐ-BHXH
Trích yếu: Quyết định số 327/QĐ-BHXH v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Dịch vụ công
Người kí:
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
327/QĐ-BHXH: Quyết định số 327/QĐ-BHXH v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Nội dung trong tệp đính kèm