Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thu BHXH, BHYT, BHTN (1)
Trích yếu: VV hướng dẫn điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ HHTT đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực