HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHUYỂN DỮ LIỆU CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỈ THAM GIA BHYT TỪ TẬP TIN EXCEL VÀO PHẦN MỀM KBHXH

09/11/2016 02:20 PM


        Hiện tại phần mềm KBHXH chưa cho phép cập nhật danh sách đối tượng chỉ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) như: KC, BT, TE, HS, CN, HN… từ tập tin excel lý do là các đối tượng này khi nhập vào phần mềm KBHXH do chưa có đầy đủ các thông tin như số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp mà những ô thông tin này là trường bắt buộc phải nhập, vì vậy trong khi chờ phần mềm KBHXH bổ sung thêm chức năng và để thuận lợi trong việc lập hồ sơ cho các đơn vị sử dụng phần mềm KBHXH tạm thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
Phần 1: Dành cho các đơn vị sử dụng lao động
        Các đối tượng chỉ tham gia BHYT mà chưa có các thông tin: số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp thì tạm thời khi nhập từ file exel mẫu để nạp vào phần mềm KBHXH sẽ nhập như sau:
Số chứng minh thư (cột V): điền ký tự đầu là chữ Tmã huyện + 5 số tự nhiên.
Ngày cấp CMT (cột W): 01/01/1900
Nơi cấp (cột X): Tỉnh Nghệ An
Bảng danh mục mã các huyện như sau:
4001 Văn phòng tỉnh Nghệ An   4012 Huyện Con Cuông
4002 Thành phố Vinh   4013 Huyện Yên Thành
4003 Thị xã Cửa Lò   4014 Huyện Đô Lương
4004 Thị xã Thái Hoà   4015 Huyện Thanh Chương
4005 Huyện Quế Phong   4016 Huyện Nghi Lộc
4006 Huyện Quỳ Châu   4017 Huyện Nam Đàn
4007 Huyện Kỳ Sơn   4018 Huyện Hưng Nguyên
4008 Huyện Tương Dương   4019 Thị xã Hoàng Mai
4009 Huyện Nghĩa Đàn   4020 Huyện Tân Kỳ
4010 Huyện Quỳ Hợp   4021 Huyện Anh Sơn
4011 Huyện Quỳnh Lưu   4022 Huyện Diễn Châu
        Lưu ý: Với từng đối tượng tham gia, số Chứng minh thư (cmnd) tăng lên theo số tự nhiên. Nếu trong danh sách excel có 2 người trở lên trùng số cmnd hoặc trong danh sách excel với danh sách lao động trên phần mềm KBHXH có 2 người trở lên trùng số cmnd thì phần mềm KBHXH sẽ báo lỗi không cho cập nhật dữ liệu từ file excel vào.
Ví dụ: Huyện Quế phong có mã là 4005
Ghi số cmnd tạm thời cho đối tượng như sau:
Ký tự đầu là: T
Số tiếp theo là mã huyện: 4005
Số tự nhiên: 00001
=> Ghi số cmnd là: T400500001
Ngày cấp CMT (cột W): 01/01/1900
Nơi cấp (cột X): Tỉnh Nghệ An
(tương tự hình dưới)


        => Sau khi hoàn thành file excel mẫu xong => thực hiện chuyển vào phần mềm KBHXH như sau:
Đăng nhập vào phần mềm KBHXH -> vào mục Quản lý lao động

=> vào mục Danh sách lao động -> Import Excel

=> bấm vào Chọn file

=>Tìm đến nơi lưu file excel mẫu -> bấm Open

=> Chương trình thông báo Đã import danh sách lao động thành công

=> bấm OK


=> bấm Ghi => hiện thông báo Đã ghi xong => bấm OK
        Đã hoàn thành xong việc chuyển dữ liệu thông tin cá nhân vào phần mềm KBHXH.
        Sau đó đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH, các bước thực hiện tương tự như khi lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc.
Phần 2: Dành cho các bộ chuyên quản cơ quan BHXH
        Khi cán bộ chuyên quản nhận được hồ sơ điện tử do đơn vị gửi đến trên phần mềm TNHS 2.0, (đối với hồ sơ các đối tượng chỉ tham gia BHYT)
Chọn hồ sơ => vào mục Xuất mẫu 3S

        Chọn Xuất mẫu 3S => Mở file excel được xuất ra => tìm đến cột: SO_HIEU (cột O), NOI_CAP (cột P), NGAY_CAP (cột Q) do đơn vị khi lập hồ sơ các đối tượng chỉ tham gia BHYT đang nhập tạm thời (phân biệt bằng cách nhìn số cmnd có chữ cái phía trước ví dụ T400500001, ngày cấp 01/01/1900) => ta xóa thông tin tại các cột này đi => sau đó bấm Save.
        Tiếp theo thực hiện nhận file dữ liệu điện tử vào phần mềm 3S để làm phát sinh tương tự như các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
(Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhận file dữ liệu điện tử trên phần mềm 3S tại Phụ lục 4 Công văn 1657/BHXH-CNTT). Hoặc tải file hướng dẫn này trên máy chủ 40 địa chỉ: \\192.168.0.40\Huyen\TAI LIEU HUONG DAN DOI CHIEU 3S