HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM

09/09/2019 05:13 PM


Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng ký, kê khai BHXH trên cổng Giao dịch điện tử cho Đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động

I. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ và giải quyết các chế độ ngắn hạn.
Lưu ý: Để thực hiện đăng ký, kê khai hồ sơ trên Cổng giao dịch điện tử (gddt.baohiemxahoi.gov.vn) đơn vị sử dụng lao động thực hiện:
+ Sử dụng trình duyệt web Chomre
+ Cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số
Để tải phần mềm hỗ trợ ký số, đơn vị sử dụng lao động thực hiện truy cập vào địa chỉ gddt.baohiemxahoi.gov.vn. Chọn Tài liệu và ứng dụng. Chọn Cài đặt Extension ký số để bật tiện ích VietNam Social Sercurity Declaration (VSS) lên trình duyệt web, Chọn Tải ứng dụng nền cho ký số Đăng ký và kê khai để tải VSS về. Sau đó thực hiện cài đặt VSS đã tải. Cụ thể như hình dưới.

1. Đơn vị sử dụng lao động đã có tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

Bước 1. Truy cập Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, chọn Đăng nhập.Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, chọn “Tổ chức” -> nhập “Tên đăng nhập” là mã số thuế của đơn vị, “Mật khẩu” và nhập “Mã kiểm tra” -> chọn “Đăng nhập”.Bước 3: Thực hiện đồng bộ dữ liệu về lao động do cơ quan BHXH đang quản lý. Chọn “Kê khai hồ sơ” -> chọn “Quản lý lao động” -> chọn “Nạp vào từ BHXH”.

Bước 4: Chọn “Xác nhận” để đồng ý hoặc “Thoát” để hủy bỏ yêu cầu và quay lại màn hình danh sách lao động.
Nếu xác nhận việc tải dữ liệu từ cơ quan BHXH, sau khi tải thành công sẽ thông báo:

Bước 5: Thực hiện kê khai hồ sơ BHXH, nộp hồ sơ điện tử, các chức năng tiện ích khác trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam chi tiết như Hướng dẫn sử dụng được lưu tại menu Tài liệu & ứng dụng.

2. Đơn vị sử dụng lao động chưa có tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

Bước 1: Cắm usb token (usb ký số) vào máy tính, mở trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index
Bước 2: Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình đăng ký


Bước 3: Trên màn hình đăng ký, chọn đối tượng đăng ký = “Đơn vị”, nhập các thông tin bắt buộc; Chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình ký số (Lưu ý: Dữ liệu đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập).

Bước 4: Thực hiện ký số bằng cách nhấn “OK” để hiển thị màn hình nhập mật khẩu chữ ký.Bước 5: Nhập mật khẩu chữ ký, nhấn “OK” hoàn thành thao tác ký số.

Bước 6: Truy câp email đã đăng ký để kích hoạt, hệ thống gửi mã kích hoạt để người dùng kích hoạt.


Bước 7: Sau khi kích hoạt vào email để nhận thông tin đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.


Sau khi có tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, đơn vị sử dụng lao động thực hiện các bước như tại Mục 1. Đơn vị sử dụng lao đông đã có tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam.
Đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai hồ sơ BHXH, sử dụng các chức năng tiện ích trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam theo hướng dẫn chi tiết tại menu Tài liệu & ứng dụng.

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến sau:
 • + Giải quyết hưởng BHXH một lần
  + Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư
  +Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
  + Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
  + Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
  + Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ,Quyết định số 613/QĐ-TTg
  + Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
  + Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước
  + Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

1.Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình đăng ký.

Bước 3: Trên màn hình đăng ký, người dùng chọn đối tượng đăng ký là “Cá nhân”, nhập các thông tin bắt buộc; Gõ mã kiểm tra sau đó chọn “Xác nhận” để hệ thống gửi về mã OTP qua số điện thoại vừa đăng ký hoặc chọn “Nhập lại” để xóa các thông tin vừa nhập.

Lưu ý: Dữ liệu đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Hệ thống sẽ gửi thông tin đăng nhập (tài khoản, mật khẩu) vào số điện thoại người lao động đã khai báo.

2. Đăng nhập
Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn
Bước 2: Chọn “Đăng nhập” để hiển thị màn hình đăng nhập công giao dịch điện tử.

Bước 3: Trên màn hình đăng nhập chọn “Cá nhân”, nhập “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” (đã gửi tin nhắn đến số điện thoại đăng ký) và “Mã kiểm tra”, chọn “Đăng nhập”.

3.Kê khai hồ sơ

 • Mục đích: Hướng dẫn người dùng kê khai các thủ tục cá nhân gửi đến cổng tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam.

*Cách thực hiện:

Bước 1. Chọn cơ quan BHXH để kê khai: Trên màn hình chọn cơ quan BHXH ấn “Chọn”, màn hình danh sách “Chọn cơ quan Bảo hiểm Xã hội” xuất

hiện, người dùng chọn cơ quan sau đó ấn “Chọn” để hiển thị màn hình danh sách thủ tục

Bước 2: Chọn thủ tục kê khai: Trên “Danh sách thủ tục” chọn biểu tượng trên cột kê khai để hiện ra màn hình kê khai


4.Lịch sử kê khai

 • Mục đích: Hướng dẫn người dùng xem lịch sử kê khai

*Cách thực hiện:

Bước 1: Trên menu bên trái màn hình, người dùng chọn “Lịch sử kê khai”, màn hình lịch sử kê khai hiện ra, người dùng có thể tìm kiếm lịch sử kê khai theo các thông tin: Mã thủ tục; Số hồ sơ; Cơ quan.


Bước 2. Sau khi tìm kiếm được hồ sơ cần tìm, người dùng có thể “Tra cứu”
hoặc “Kê khai lại”
Ghi chú: Người dùng còn có thể xem lịch sử kê khai bằng cách trên menu trái, chọn “Danh sách thủ tục” trên màn hình danh sách thủ chọn biểu tượng xem lịch sử.

5.Tra cứu

Bước 1: Trên màn hình danh sách lịch sử kê khai người dùng chọn “Tra cứu” để vào màn hình “Tra cứu hồ sơ tiếp nhận”

Bước 2
: Trên màn hình “Tra cứu hồ sơ tiếp nhận” người dùng nhập “Mã kiểm tra”, chọn “Tra cứu” để hiển thị kết quả.

6.Kê khai lại

 • Mục đích: Hướng dẫn người dùng kê khai lại trong trường hợp người dùng muốn lấy lại một số thông tin của lần kê khai trước.

*Cách thực hiện:

Bước 1: Trên menu bên trái màn hình, người dùng chọn “Lịch sử kê khai”, màn hình lịch sử kê khai hiện ra.


Bước 2. Trên màn hình danh sách lịch sử kê khai người dùng chọn “Kê khai lại” để mở ra màn hình kê khai.

Bước 3: Người dùng thực hiện kê khai như hướng dẫn kê khai điện tử.

_CNTT_