Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thực hiện ngừng, đăng ký, kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH

23/09/2019 03:31 PM


Hướng dẫn cách xử lý đăng ký, ngừng đăng ký, kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH (gddt.baohiemxahoi.gov.vn) nhưng màn hình không báo lỗi gì, đồng thời cũng không lên thông tin chữ ký số để chọn và lỗi báo chữ ký số không hợp lệ

1. Lỗi số 1:
Trong quá trình Đơn vị sử dụng lao động đăng ký, ngừng đăng ký, kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH (gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
nhưng màn hình không báo lỗi gì, đồng thời cũng không lên thông tin chữ ký số để chọn.

+ Nguyên nhân:

- Đơn vị sử dụng lạo động không sử dụng trình duyệt web Chomre.
- Đơn vị sử dụng lao động chưa bật và cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số trên web.
- Đơn vị sử dụng lao động chưa cài driver ký số hoặc driver ký số bị lỗi.

+ Cách xử lý:
- Sử dụng trình duyệt web Chomre
- Bật và cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số trên web

Để tải phần mềm hỗ trợ ký số, đơn vị sử dụng lao động thực hiện truy cập vào địa chỉ gddt.baohiemxahoi.gov.vn.
Bước 1: Chọn Tài liệu và ứng dụng -> Chọn Tải ứng dụng


Bước 2: Chọn Cài đặt Extension ký số để bật tiện ích VietNam Social Sercurity Declaration (VSS) lên trình duyệt web, Chọn Tải ứng dụng nền cho ký số Đăng ký và kê khai để tải VSS về. Sau đó thực hiện cài đặt VSS đã tải. Cụ thể như hình dưới.  Các thao tác như hình dưới


Sau khi bật xong tiện ích trên thực hiện cài đặt VSS như sau:Tiếp theo thao tác như hình dưới để thực hiện cài đặt VSS.

Tiến trình cài đặt diễn raCài đặt xong sẽ hiển thị như sau:- Nếu như Đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện các bước trên rồi nhưng vẫn chưa Đăng ký, ngừng đăng ký, lập và nạp hồ sơ gddt được thì Đơn vị sử dụng lao động kiểm tra chữ ký số đã được cài driver hay chưa? driver ký số đã cài nhưng bị lỗi?
Trường hợp 1: Nếu chưa thực hiện cài đặt driver ký số thì đơn vị sử dụng lao động kết nối thiết bị chữ ký số vào cổng USB của máy tính . Chương trình sẽ tự động chạy. Sau khi cài đặt xong thì đơn vị sử dụng lao động thực hiện đăng ký giao dịch điện tử.
Trường hợp 2: Nếu máy tính đã được cài đặt driver ký số nhưng vẫn chưa đ
ăng ký, lập và nạp hồ sơ gddt được thì Đơn vị sử dụng lao động thực hiện gỡ driver ký số. Như sau:
Người dùng vào Control Panel để gỡ driver ký số

Sau khi gỡ driver ký số thành công người dùng khởi động lại máy và cài đặt lại driver ký số như trường hợp 1.

2. Lỗi số 2:
Khi đăng ký hoặc kê khai, nạp hồ sơ gddt hồ sơ mà chữ ký báo lỗi chữ ký số, chữ ký số không hợp lệ, như hình dưới:Nguyên nhân và cách xử lý:


Đơn vị sử dụng lao động kiểm tra thông tin ký số, báo dấu nhân đỏ như hình dưới thì Đơn vị sử dụng lao động liên hệ với nhà cung cấp ký số để thực hiện xử lý lỗi ký số

CNTT