Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp trong kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng Giao dịch điện tử BHXH

25/09/2019 05:03 PM


Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp trong kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử (gddt)trên Cổng Giao dịch điện tử BHXH

1. Lỗi khi Đơn vị sử dụng lao động đã lập hồ sơ xong, chọn kê khai để nạp hồ sơ nhưng Cổng giao dịch điện tử chỉ thông báo lưu hồ sơ thành công mà không thông báo nạp hồ sơ thành công như hình dưới.

+ Nguyên nhân:

- Đơn vị sử dụng lạo động không sử dụng trình duyệt web Chomre.
- Đơn vị sử dụng lao động chưa bật và cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số trên web.
- Đơn vị sử dụng lao động chưa cài driver ký số hoặc driver ký số bị lỗi

Cách xử lý nguyên nhân nêu trên xem tại đây
 
2. Khi lập hồ sơ giao dịch điện tử mảng nghiệp vụ Thu như quy trình 600,  600a, 600b , mặc dù đã nhập đầy đủ thông tin khi lập hồ sơ. Như hình dưới:Nguyên nhân:
 + Trường hợp 1:
Do người lao động chưa được khai báo hết các thông tin bắt buộc
 + Trường hợp 2: Do Đơn vị lập hồ sơ thiếu thông tin nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại mẫu TK1

Cách xử lý:
a) Trường hợp 1: 

            Bước 1: Vào Chức năng Quản lý lao động
            Bước 2: Tìm kiếm lao động đang thực hiện kê khai hồ sơ như hình sau:            Bước 3: Tại màn hình tìm kiếm lao động, kéo ra phía sau, chọn vào chức năng như hình dưới, để sửa thông tin người lao động.
Tại đây những trường dấu (*) là những trường bắt buộc nhập. Ấn Cập nhật để hoàn thành quá trình nhập thông tin người lao động.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin người lao động, Đơn vị sử dụng lao động thực hiện kê khai lại và nạp hồ sơ.

Lưu ý: tại thông tin Phòng ban của người lao động phải chọn trong danh mục phòng ban, không tự đánh vào. Chọn vào đây để xem hướng dẫn khai báo danh mục phòng ban

Nếu thực hiện trường hợp 1 rồi nhưng vẫn đang báo lỗi thì thực hiện Trường hợp 2, hướng dẫn ở dưới:

Trường hợp 2: Do Đơn vị lập hồ sơ thiếu thông tin nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại mẫu TK1


Bước 1: Tại hồ sơ đang lập, chọn đến TK1 như hình vẽ


Bước 2: kéo chuột ra phía sau để thấy trường thông tin Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Bước 3: Sau khi ấn lưu xong hệ thống báo Lưu hồ sơ thành công, như hình dưới. Bước 4: Người dùng chọn Kê khai để thực hiện nạp hs lên cơ quan BHXH
3.Lỗi khi lập hồ sơ giao dịch điện tử mảng chế độ BHXH , Đơn vị sử dụng lao động muốn nhập số tài khoản ngân hàng của Đơn vị vào Hồ sơ, nhưng không nhập được, như hình dưới:


Cách xử lý:
 
Vào Thay đổi thông tin GDDT để thực hiện nhập thông tin số tài khoản vào. Trường dấu * là trường bắt buộc nhập. Sau khi nhập xong thông tin, ấn Thay đổi để hoàn thành thay đổi thông tin, như hình dưới:Kết quả sau khi thay đổi thông tin thêm số tài khoản ngân hàng như hình sau:CNTT