Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu và thay đổi mật khẩu giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

27/09/2019 10:55 AM


Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu và thay đổi mật khẩu giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (Cổng)

1. Khi đăng nhập vào Cổng  mật khẩu nhưng không nhớ mật khẩu hoặc báo mật khẩu không chính xác

Cách xử lý:

                    Bước 1: Truy cập vào Cổng giao dịch điện tử BHXH: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index, chọn vào Đăng nhập


                    Bước 2: Tích vào Quên mật khẩu để thao tác lấy lại mật khẩu                    Bước 3: Màn hình nhập thông tin để thay đổi mật khẩu xuất hiện. Chọn cá nhân nếu đối tượng là cá nhân, Chọn tổ chức nếu đối tượng là Đơn vị sử dụng lao động. Ví dụ chọn đối tượng là tổ chức. Miêu tả như hình dưới:


Sau khi Chọn Lấy mật khẩu Cổng sẽ báo lấy mật khẩu thành công. Hệ thống sẽ tự động gửi Mật khẩu vào Địa chỉ mail đã nhập ở trên.
                      
                       Bước 4: Truy cập vào Địa chỉ mail để lấy mật khẩu và đăng nhập lại vào Cổng.

  
2. Đổi mật khẩu đăng nhập trên cổng gddt
Để đổi mật khẩu đăng nhập trên Cổng , Người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập vào Cổng: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index, chọn vào Đăng nhập để đăng nhập vào Cổng
Bước 2: Chọn vào Đổi mật khẩu, thao tác như hình dưới để thực hiện thay đổi mật khẩu:
CNTT